gezond
en vrij opgroeien

Gezond opgroeien is de drijfveer van Nuchter. Jezelf ontplooien tot volwassenen die alle kansen in het leven optimaal kunnen benutten. Deze ontwikkeling valt of staat gek genoeg bij het begrenzen van gedrag. Wetten en regels die de ontwikkeling van jongeren in goede banen leiden.

pragmatisch
en vanuit inhoud

Het bedenken van een oplossing voor een ingewikkeld probleem vereist een pragmatische aanpak, die gedreven wordt door de werkelijkheid. Onderzoek naar de impact van kleine aanpassingen in de praktijk helpen een organisatie voorruit en kunnen het verschil maken in de bedrijfsvoering.

maak
het mogelijk!

In de ogen van jongeren lijken grenzen er te zijn om mogelijkheden te ontnemen. Om te benadrukken wat niet mag en wat niet kan. Het tegenovergestelde is waar. Grenzen bieden kaders voor een wereld aan mogelijkheden. Het biedt op een nieuwe kijk op opgroeien. Zet je oogkleppen af en kijk naar de wereld vanuit een nieuw oogpunt.

altijd
in beweging

Nuchter is een dynamische organisatie waar mensen aanhaken, meedoen en samenwerken. Geen traditioneel bedrijf met een strakke hiërarchische structuur, maar een dynamische groep die naar gelang het werk van samenstelling wisselt. Nuchter biedt een platform voor mensen die worden gedreven door een passie voor jeugd en de overtuiging dat een gezonde start in het leven bijdraagt aan een gezond en succesvol leven.

gezamenlijke
verantwoording

Nuchter is het kenniscentrum voor leeftijdsgrenzen. Een bedrijf dat is opgericht vanuit de gedachte dat alle jongeren het recht hebben om gezond en veilig op te groeien. Deze verantwoordelijkheid behoort niet toe aan één partij. Het is de gezamenlijke verantwoording van alle partijen om hieraan bij te dragen: De overheid, opvoeders, verstrekkers, onderwijzers etc. En natuurlijk niet in de laatste plaats jongeren zelf.

benut de kracht
van jongeren

We hebben het bij Nuchter niet alleen over jongeren, maar doen alles wat we doen ook met jongeren samen. Je kunt veel zien en onderzoeken, maar het is veel waardevoller om alles wat je hebt bedacht en uitgevoerd te bekijken door de bril van jongeren. Zij zien vaak een andere kant dan die je als volwassene ziet. Een jeugdige blik biedt perspectief en toont aan waar kansen en mogelijkheden liggen die we nodig hebben om te verbeteren.

Vrijheid en begrenzing

In een wereld van overvloed, waarin alle denkbare producten zijn tegen elke denkbare prijs te koop, zijn juist grenzen belangrijk. Niet omdat we mensen geen plezier gunnen, maar omdat grenzeloosheid juist plezier op termijn belemmerd. Jezelf begrenzen is geen teken van betutteling, maar is een teken van kracht en beheersing.

Alcoholverkoop jongeren 2013

downloaden

Leeftijdscontrole bij zonnebanken

downloaden

Publicaties

Je kunt veel zien en onderzoeken, maar niets is zo waardevol als om alles wat je hebt bedacht en uitgevoerd te bekijken door de bril van jongeren. Zij zien vaak een andere kant die je als volwassene niet ziet. Toch is hun blik van essentieel belang, omdat het juist allemaal om hun gaat: De jongeren.

meer weten

Preventie- en Handhavings- monitor

Meet de resultaten van uw preventie- en handhavingsplan met onze nieuwe monitor. Bijsturen wordt eenvoudig en doelen kunnen zichtbaar worden gehaald.

meer weten

In de media

NRC: Onderzoek Ministerie: Jongeren kunnen online makkelijk alcohol kopen

NOS: Leeftijdsgrenzen voor vuurwerk strenger naleven

meer weten

Samenwerkings-
partners

Nuchter werkt samen met tal van gerenommeerde onderzoeksinstellingen en universiteiten.

meer weten