gezond
en vrij opgroeien

Het recht van jongeren om gezond op te groeien is de drijfveer van Nuchter. Jezelf ontplooien tot volwassene die alle kansen in het leven optimaal kan benutten. Het begrenzen van gedrag kan hierbij een grote rol spelen. In een wereld van overvloed, waarin alle denkbare producten te koop zijn, zijn grenzen belangrijk. Wetten en regels die de ontwikkeling van jongeren in goede banen leiden.

pragmatisch
en vanuit inhoud

Het bedenken van een oplossing voor een ingewikkeld probleem vereist een pragmatische aanpak, die gedreven wordt door de werkelijkheid. Onderzoek naar de impact van kleine aanpassingen in de praktijk helpen een organisatie vooruit en kunnen het verschil maken in de bedrijfsvoering.

altijd
in beweging

Nuchter is een dynamische organisatie waar mensen aanhaken, meedoen en samenwerken. Geen traditioneel bedrijf met een strakke hiërarchische structuur, maar een dynamische groep die naar gelang het werk van samenstelling wisselt. Nuchter biedt een platform voor mensen die worden gedreven door voor jeugd en de overtuiging dat een gezonde start in het leven bijdraagt aan een gezond en succesvol leven.

gezamenlijke
verantwoording

Nuchter is het kenniscentrum voor leeftijdsgrenzen. Een bedrijf dat is opgericht vanuit de gedachte dat alle jongeren het recht hebben om gezond en veilig op te groeien. Het is een gezamenlijke verantwoording van partijen om hieraan bij te dragen, zoals de overheid, opvoeders, verstrekkers, onderwijzers en de jongeren zelf.

benut de kracht
van jongeren

Jongeren zien vaak een andere kant dan die je als volwassene ziet. Met name het perspectief van jongeren op leeftijdsgrenzen vindt Nuchter belangrijk om te belichten en deze jeugdige blik biedt mogelijk inzichten die kunnen bijdragen aan verbetering.

Naleving leeftijdsgrens voor alcohol in supermarktketens

downloaden

Alcohol- en tabaksverkoop aan jongeren 2016

downloaden

Publicaties

Nuchter Kenniscentrum Leeftijdsgrenzen deelt de resultaten van onderzoek met collega’s zowel nationaal als internationaal. We willen als bedrijf zo onze bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis rond het onderwerp van naleving van leeftijdsgrenzen voor leeftijdsgebonden producten

meer weten

Effectiviteit van

leeftijds-

verificatie-

systemen in supermarkten

downloaden

Het effect van de leeftijdsgrens-verhoging alcohol van 16 naar 18 jaar

downloaden

Samenwerkings-
partners

Nuchter werkt samen met tal van gerenommeerde onderzoeksinstellingen en universiteiten.

meer weten