Nalevingsonderzoek

Bij nalevingsonderzoek (soms ook wel mysteryshop onderzoek genoemd) wordt er inzicht verkregen in de manier waarop verkopers omgaan met het naleven van de leeftijdsgrens. Hoe vaak verkopen zij leeftijdsgebonden producten niet aan minderjarige MysteryKids? Hoe vaak vragen zij naar ID? Verder kunnen resultaten direct teruggekoppeld worden naar de verkoper als interventie, om hen zodoende te helpen bij het naleven van de leeftijdsgrens.

Nalevingsonderzoek is al ruim 7 jaar de corebusiness van Nuchter. Wij werken uitsluitend met wetenschappelijk en ethisch getoetste methodieken die wij in sommige gevallen ook zelf hebben ontwikkeld. Per jaar voeren wij ruim 20.000 aankooppogingen van leeftijdsgebonden producten uit. Onze ervaren onderzoekers, ons logistieke team in de backoffice, onze vaste poule van 15 getrainde veldonderzoekers én onze ruim 200 ervaren MysteryKids maken dit mogelijk.

Nalevingsonderzoek bieden wij in diverse vormen aan. Afhankelijk van wat u wilt weten en wat uw wensen zijn, kunnen wij u een passende onderzoekvorm aanbieden. U leest meer over deze onderzoekvormen in onderstaande opsomming.

Anoniem nalevingsonderzoek

Anoniem nalevingsonderzoek is misschien wel de bekendste vorm van nalevingsonderzoek en biedt inzicht in het nalevingsgedrag van verkopers in een regio of organisatie. We noemen deze vorm anoniem, omdat er géén directe terugkoppeling van het onderzoeksresultaat plaatsvindt naar de verkoper.

Voorbeelden van anoniem nalevingsonderzoek zijn de landelijke nalevingsonderzoeken die wij uitvoeren voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (klik hier voor de meest recente studie), of de regionale projecten die wij uitvoeren voor gemeenten en diverse GGD’en.

Voor meer informatie kunt u rapportages gratis downloaden op onze publicatiepagina, onze partners en opdrachtgevers bekijken, of contact opnemen met één van onze medewerkers.

Hotspot-analyse

Als onderzoek gericht moet zijn op locaties die populair zijn voor jongeren, dan moet er vooraf een hotspot analyse uitgevoerd worden. Hierbij zoeken wij voor u uit waar en wanneer jongeren leeftijdsgebonden producten zelf aankopen, laten aankopen of consumeren in uw regio of bij locaties van uw organisatie. Behalve een goede basis voor onderzoek, geeft deze analyse u cruciale aanknopingspunten voor een risico-inventarisatie van leeftijdsgrensbeleid.

Wij voeren de hotspot analyse uit volgens een vaste methodiek, waarin vier fasen worden doorlopen (statistische indeling, internetresearch, veldonderzoek en inhoudelijke verificatie). Wilt u meer weten over onze hotspot analyse? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Stoplichtmethodiek

De stoplichtmethodiek is ook anoniem, maar een stapje genuanceerder. Bij deze methodiek wordt iedere verkoper in het onderzoek op verschillende dagen dubbel bezocht door onze MysteryKids (door één jongen en één meisje). Na voltooiing van het onderzoek weet u als opdrachtgever welke verkopers rood, oranje of groen scoorden:

 • Rood betekent dat het beide MysteryKids is gelukt om een leeftijdsgebonden product te kopen (structureel geen naleving)
 • Oranje betekent dat het één van de twee MysteryKids is gelukt om een leeftijdsgebonden product te kopen.
 • Groen betekent dat het beide MysteryKids niet is gelukt om een leeftijdsgebonden product te kopen (structureel wel naleving)

Met deze unieke data krijgt u meer inzicht in het structureel nalevingsgedrag van verkopers. Dit biedt waardevolle aanknopingspunten voor gerichte communicatie. U kunt verkopers de kans bieden zichzelf te verbeteren met concrete praktijkvoorbeelden. Verkopers kunnen bijvoorbeeld veel leren van de best-practices van de groene locaties, die wij ook voor u in kaart kunnen brengen.

Voor meer informatie over onze stoplichtmethodiek of ons kwalitatief onderzoek, kunt u rapportages van deze onderzoeken gratis downloaden op onze publicatiepagina, of contact opnemen met één van onze medewerkers.

Nalevingsonderzoek met TIP/TOP

Nalevingsonderzoek kan onder strikte voorwaarden worden uitgebreid met een directe en persoonlijke (fysieke) terugkoppeling van resultaten. Dit bieden wij aan voor overheden én organisaties. U kunt uitgaan van een enorme aandachtsimpuls voor het leeftijdsgrensonderwerp bij verkopers, met een minimale ’top of mind’ garantie van twee maanden. De naleving zal gegarandeerd stijgen én bovendien langer constant blijven.

De persoonlijke terugkoppeling volgt direct na een aankooppoging. Eén van onze veldonderzoekers meldt zich bij de verkoper (of de leidinggevende van dat moment) en reikt een rode TIP-kaart of groene TOP-kaart uit:

 • Een rode TIP-kaart betekent een negatief resultaat (er zijn leeftijdsgebonden producten verkocht), op de achterkant van de kaart staan tips om de naleving te verbeteren.
 • Een groene TOP-kaart betekent een positief resultaat (er zijn géén leeftijdsgebonden producten verkocht), op de achterkant van de kaart staan tips om de naleving te continueren.

Naast fysiek, verzorgen wij ook digitale terugkoppelingen van resultaten op de eerstvolgende maandag van de aankooppoging. Deze terugkoppeling is ingericht in een speciaal hiervoor ontwikkeld digitaal dashboard en kan resultaten communiceren binnen meerdere verkoopkanalen of managementlagen. Voor meer informatie kunt u de pagina over het digitale dashboard raadplegen.

Wilt u meer weten over nalevingsonderzoek met TIP/TOP? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Naleving bij thuisbezorgkanalen

Met een landelijk nalevingsgemiddelde van 2.0% voor alcohol en 9.3% voor tabak, is er werk aan de winkel voor thuisbezorgkanalen (voor meer informatie hierover, klik hier). Hoewel steeds meer organisaties ervoor kiezen om ook thuisbezorgingen van leeftijdsgebonden producten aan te bieden, lijkt het erop dat zij het naleven van de leeftijdsgrens nog niet beheersen. Het nalevingspercentage moet en kán gelukkig ook beter!

Sinds vier jaar doet Nuchter structureel onderzoek naar de naleving van de leeftijdsgrens bij landelijke ketenorganisaties die thuisbezorgingen aanbieden. Hiervoor hebben wij een speciale afdeling ingericht in onze organisatie die landelijk op jaarbasis ruim 300 thuisbezorgingen begeleidt en uitvoert. De ervaring en expertise die wij in deze vier jaar hebben opgedaan delen wij graag met u in advies op maat.

Wilt u meer weten over ons onderzoek naar thuisbezorgkanalen? Of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Naleving bij evenementen

Evenementen zijn populairder dan ooit. Een week zonder gonzende festivaltent is een uitzondering in Nederland. Maar hoe zit het met het naleven van de leeftijdsgrens? In de praktijk blijkt dat organisatoren van evenementen hun handen vol hebben aan het operationeel houden van het evenement. In de drukte komt het vaak voor dat de naleving van de leeftijdsgrens in het gedrang komt. Hier bieden wij een helpende hand.

Niet alleen kunnen wij de naleving van de leeftijdsgrens binnen uw evenement in kaart brengen, ook kunnen wij hulp bieden bij:

 • Het uitvoeren van een risicoanalyse;
 • Verbindingen leggen met preventienetwerken;
 • Uitreiken (en controleren) van leeftijdsbandjes;
 • Informeren en instrueren van (bar)medewerkers;
 • Inzetten van blaastesten;
 • Algemeen adviseren van de organisatie.

Als u hier klikt, kunt u een rapportage raadplegen over naleving bij evenementen die wij samen met het Trimbos-instituut hebben opgeleverd. Verder kunt u hier ons evenementenonderzoek tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten raadplegen en hier ons onderzoek tijdens het scholierencarnaval in Sittard. Wilt u misschien weten hoe wij een helpende hand kunnen bieden bij evenementen? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Naleving wederverstrekking

Wist u dat het merendeel van de jongeren in Nederland alcohol niet zelf koopt, maar van (oudere) vrienden krijgt? Wilt u weten hoe verkopers in uw regio of organisatie omgaan met het wederverstrekken van leeftijdsgebonden producten? Of wilt u verkopers hierover op duidelijke en verantwoordelijke wijze informeren?

Nuchter heeft onlangs in samenwerking met diverse partners een onderzoeksmethode ontwikkeld, getoetst en wetenschappelijk gevalideerd, die het wederverstrekken van alcohol op een gepaste wijze in kaart brengt. De meting wordt overduidelijk uitgevoerd onder het toeziend oog van de verkoper. Hierdoor kunnen de resultaten op een later moment gecommuniceerd worden naar de verkopers en zijn verbeterpunten helder en eenduidig.

U kunt de wetenschappelijke publicatie waarin deze methode beschreven wordt hier raadplegen.

Voor meer informatie over deze nieuwe onderzoeksmethode, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met één van onze medewerkers.