Effectenanalyse

Wilt u nieuwe ideeën of initiatieven meten en beoordelen? Of wilt u hiermee experimenteren in een praktijksetting? Wij helpen u graag.

In samenwerking met onze partners kunnen wij nieuwe ideeën of initiatieven die de naleving kunnen verhogen onderzoeken. In nauw overleg met u kunnen wij diverse methoden van onderzoek inzetten om zodoende vanuit meer invalshoeken tot gefundeerde uitspraken te komen.

Daarnaast kunnen wij u adviseren over de effectiviteit van bestaande ideeën of initiatieven uit de wetenschap. Een gedegen literatuuronderzoek opent vaak vele deuren. Aanvullend hieraan kan vragenlijstonderzoek, focusgroeponderzoek of een combinatie van methoden ingezet worden.

In samenwerking met Maastricht University hebben wij onderzoek gedaan naar de effecten van leeftijdsverificatiesystemen in ketensupermarkten (voor meer informatie, klik hier). Ook hebben wij in samenwerking met de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de inzet van communicatiemiddelen om de naleving te verbeteren.

Voor meer informatie over onze effectenanalyse kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze medewerkers.